Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Ο Άνθρωπος Και Τα Σύμβολα